Anton Kutter

Op weg naar de familie Kutter

een boeiend persoonlijk verslag

En  dan  gaat  een  mens  op  zoek.  Een  extra boost  kwam  er  medio  2015  toen  ik  tijdens een  gesprek  met  Harrie  Rutten  te  horen kreeg : ‘Ik was tijdens mijn vakantie op de terugweg en deed even Biberach aan. Ik be-zocht  er  het  graf  van  Anton  Kutter,  ten-minste  dat  dacht  ik  te  doen...Ik  vond  wel het graf van zijn ouders, maar niet dat van Anton. Raar vond ik dat.'
Het verhaal van de reis, het hoe, het waarom en de kennismaking met een bijzondere familie.
klik hieronder, wél even doorklikken naar 'openen PDF'!

On my way to the Kutter family

a fascinating personal story

In search of the story.  An extra boost came in mid-2015 when, during a conversation with Harrie Rutten, I was told: 'I was on my way back during my holiday and briefly visited Biberach. I looked for the grave of Anton Kutter, at least that's what I thought I would do... I found his parents' grave, but not that of Anton. "That was weird.
The story of the journey, the how, the why and the introduction to a very special family.

Copyright 2020 - VSRUG A. Pien VZW
SOCIAL MEDIA
VSRUG A. Pien VZW
Rozier 44
9000 Gent
België
Phone: +32(0)9 264-3674